Professional önümçilik

Gymmat bahaly metal ereýär
guýma enjamlary

Birinji derejeli önümleri we hyzmatlary döretmäge borçlandy.Tehnologiýanyň geljegi üýtgetjekdigine elmydama ynanýarys

Köpräk oka

Biz hakda

Şençzhenen Hasung-a hoş geldiňiz

Şençzhenen Hasung Gymmat bahaly metal enjamlary kärhanasy

Hytaýyň günortasynda, iň owadan we iň çalt ösýän Şençzhenen şäherinde ýerleşýän mehaniki in engineeringenerçilik kompaniýasy.Kompaniýa, gymmat bahaly metallar we täze materiallar pudagy üçin ýyladyş we guýma enjamlary boýunça tehnologiki liderdir.Wakuum guýmak tehnologiýasy baradaky berk bilimimiz, senagat müşderilerine ýokary erginli polat, ýokary vakuum zerur platina-rodiý ergini, altyn we kümüş we ş.m. guýmak üçin hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

Has giňişleýin görüň

+
Companyyllyk kompaniýanyň taryhy

+
Millionlarça eksport mukdary

+
Önümiň ösüşi / aýy

+
Countriesurtlar eksport meýdany

Taslama meselesi

Size salgylanma ýagdaýlary bilen üpjün ediň

Taslama meselesi

Çözgüt

ýagdaý
Demirgazyk Koreýada taslama.
ýagdaý
Zijin toparyndaky taslama
ýagdaý
Hytaýyň Sinszýan şäherinde taslama
ýagdaý
Uanuananda poroşok ýasamak taslamasy
öňünden
indiki
çözgüt
270
çözgüt
Hasung teňňe öndürýän enjamlar bilen altyn teňňeleri nädip ýasamaly?
çözgüt
Hasung vakuum altyn bar guýma enjamlary bilen altyn bar nädip ýasamaly?
çözgüt
436x270
çözgüt
Hasung vakuum şaý-seplerini guýmak enjamlary bilen şaý-sepleri nädip taşlamaly?
çözgüt
66
öňünden
indiki

Çözgüt

Hünär ukyby

Hünär ukyby

2 ARYL Kepillik

Maşynlarymyzyň kepilligi 2 ýyl.
Hünär ukyby

AAA KREDIT AUDIT EDILEN Kärhana

Hökümet Hasung-a AAA karz kompaniýasy (ýokary dereje) hökmünde gözegçilik etdi.
Hünär ukyby

HIGHokary hil

Önümçilik üçin diňe meşhur markanyň esasy elektrik komponentlerini saýlaýarys.
Hünär ukyby

ISO CE SGS tassyklandy

Hünärmen şahadatnamalary, maşynlaryň ýokary hilli bolandygyny tassyklaýar.
Hünär ukyby

ÇYKMAK ÜÇIN ÇÖZGÜN

Gymmat bahaly metal guýma liniýaňyz üçin bir gezeklik hyzmat ederis.
Hünär ukyby

Hünär we gözleg topary

Tehnologiýamyz döwür bilen aýakdaş gitmek üçin köplenç Senagat Tehnologiýa Forumyna gatnaşyň.